ดวงจะยังไงไม่รู้ แต่เริ่มเก็บก่อน
ยังไงก็ไม่เกลี้ยง...ด้วยบัญชีโบนัส

ดีกว่าฝากในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ฝากได้ทั้งแบบ 24 เดือน หรือ 36 เดือน
พร้อมรับดอกเบี้ยสูง 2.25%* ต่อปี หรือ 2.50%* ต่อปี
เริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อเดือน และไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย**

คุณจะมีเงินเก็บมั้ย?
ดูคำทำนาย

หรือ

*อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2559
**ต้องนำฝากจนครบ 24 งวด (เดือน) หรือ 36 งวด (เดือน) และต้องไม่ขาดการนำฝากเกินกว่า 2 งวด (เดือน)
ไม่ว่าจะติดต่อหรือไม่ รวมทั้งเงินต้นเมื่อครบกำหนดรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท

จากการร่วมกิจกรรมท่านจะได้รับข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆหรือข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่จากธนาคารในภายหลัง